Vi takkar våre sponsorar

Kalender

Vandring

Dagsturar

Det finns godt merka stiar og gode skildringar til utallige turar i heile området og for deg som ønskjer meir luftige utfordringar kan vi tilrå dei mange klatrerutene i Sunnmørsalpane.Oversikt over mange fjellturar finn du i bøkene Fotturar på Sunnmøre og på nett.

Vandring - Ut på tur,aldri sur.

Det fins godt merka stiar og gode skildringar til utallige turar i heile området,og for deg som ønskjer meir luftige utfordringar kan vi tilrå dei mange klatrerutene i Sunnmørsalpane.

Ut på tur ...aldri sur:-)

Naturen er viktig for oss alle og vi må ta vare på han. Takka vere allemannsretten kan vi ferdast i skog og utmark, til fots, på ski, til hest og på sykkel, og vi kan fritt plukke blomar, bær og sopp og drikke reint vatn frå fjellbekken. Vi kan slå opp telt og sove under open himmel nesten kvar som helst så lenge det ikkje er til sjenanse for andre.


.

Familieturar i Ørstaområdet.

-med viltre born som lurer på kva som fins rundt neste sving!!
Nedanfor er det opplista nokre turforslag,men hugs at det finst mange andre flotte turar som ikkje er nemde her:-)

Lette fotturar

På Turistkontoret får du turforslag og høve til å kjøpe turkart. Bruk eigna fottøy og ta med ekstra tøy,veret skiftar ofte fort.