Vi kan nyte gledene og enkelt overhalde pliktene: vere varsame med open eld, hugse bandtvang for hund, ta omsyn til fuglar og dyr, spesielt i hekke- og ynglesesongen, og sjølvsagt ta med alt avfall til næraste søppelcontainer.
Området vårt er svært godt egna til naturopplevingar og turar av varierande karakter gjennom heile året.
Turen handlar ikkje berre om fysisk utfordring, men også om å kome i kontakt med naturen. Du kan utforske mykje av alt dette spennande landskapet sjølv, anten du ønskjer roleg avslapping eller å utfordre naturen, eller du kan delta i organiserte aktivitetar som er tilpassa folk i alle aldrar.
Det fins godt merka stiar og gode skildringar til utallige turar av varierande karakter i heile området vårt gjennom heile året