Då posten kom til gards på Tueplassen  i 1890,tok dei "kòven" til bruks som postkontor, og romet fekk då nemningen Postkammerset.Først på 1900 talet vart stova påbygd eit par rom,tilfanget skulle vere kome frå Ålesund etter brannen i 1904, og både vindauge og innreiing er halde i ein heilt annan stil en det opphavlege huset.
Tingstova,som er datert av riksantikvaren til å vere frå sist på 1500 talet stod opprinnelig i klyngjetunet på Hole.
Omvising v/ Perry Bjørke eller Kari Ann Bjørke. Tlf.: 70 04 10 53