Monumentet over Fiskarkonene, laga av Tore Bjørn Selvik har fått plass i den fine Fiskarkone-parken på Vartdal.
I Ørsta Hamnepark ved småbåthamna i sentrum  finn ein mange gamle sjømerke,der bruksområde og historia til merka er skildra med skilt.