Dei 3 kvernhusa vart restaurert av Knut Sandvik/ Statens Kvernforretning i 1958. Ved Skorgeelva var det totalt sju kvernhus.For meir informasjon og omvisning kontakt: John Welle, nabo på andre sida av riksvegen. Ring Tlf.: 73 06 64 13 for meir info.