Det er ikkje ofte ein finn slike store gryter så nær sjøen.I Norge vart mange jettegryter danna  ved slutten av siste istid. Dei vart dannea langs kysten der havstanden sto høgre den gang enn i dag. Dei vart  også skavet ut av breelver som rann inne i isen eller stupte ned på berget gjennom sjakter i isen.