Brudavollen/Hellevegen, tursti. Store steinheller er lagt som trappetrinn gjennom skogen opp til Brekkesetra

Dalsvatnet rundt i Bjørdalen, kultursti på ca 3 km rundt vatnet

Kulturminneløypa på Bjørke. Start på Brusletta og går rundt Bjørke og Åkre

Elvedalen frå Volda sentrum opp til Rotevatnet, tursti

Rotevatnet rundt, Volda sentrum, tursti. Kan kombinerast med Elvadalen

Andaneset-Grevsneset,Volda, asfaltert veg utan trafikk frå Volda sentrum mot Austefjorden