Startar ved skogvegkrysset ovanfor Brudevolltunet, til Kuhammaren.
Herifrå fleire alternative ruter og tilbaketur over Ørsta sin "Bessegg".
www.brudevoll-gard.no